05.02
2010

“Software testing automation” course in Tallinn University of Technology supported by Elvior

A new course “Software testing automation” will be held in the spring 2010 in the Department of Computer Science in Tallinn Technical University. The first lecture takes place in February 8, 2010 in the room VI-226. The course is mainly focused on TTCN-3 and supported by Elvior who provides lecturers, and TTCN-3 test tool MessageMagic.In Estonian:TTÜs tuleb 2009/2010 kevadsemestril (alates veebruarist) lugemisele aine Tarkvara automatiseeritud testimine “uues kuues”. Kandvaks teemaks saab sel aastal olema TTCN-3 nimeline testiarendustehnoloogia (www.ttcn-3.org). TTCN-3’e võib vaadata kui spetsiaalset programmeerimiskeelt, mis on loodud pidades silmas automaattestimise eripärasid. Kasutades TTCN-3’e on võimalik automatiseerida testimist erinevatel testitasemetel (komponenttestid, integratsioonitestid, süsteemitestid, süsteemide integratsioonitestid) ning erinevates rakendusvaldkondades – alates pangandusest, telekomist lõpetades autotööstusega (http://www.ttcn-3.org/SuccessStories.htm). TTCN-3 on näiteks aktiivses kasutuses ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vastavustestides:- Session Initiation Protocol (SIP) for Voice over IP (VoIP),- IPv6 (Core, Mobility, Security),- Digital Mobile Radio (DMR) and digital Private Mobile Radio (dPMR) jneAine lektoriteks on palutud TTCN-3 tehnoloogia praktikud Elvior OÜ-st (www.elvior.ee).Kursus koosneb moodulitest (kokku 4 moodulit)- TTCN-3 alused (TTCN-3 – Testing and Test Control Notation Version 3)- TTCN-3 edasijõudnutele- TTCN-3 liidestamine SUT’ga (System Under Test; süsteemiadapterite-, platvormiadapaterite-, väliste koodekite-, väliste loggerite ehitamine; testide haldamise standard ja selle kasutamine TTCN-3’s)- TTCN-3 arendusplatvorm MessageMagicKursus lõpeb arvestusliku projektiga – töötav TTCN-3 testikeskkond koos projekti seletuskirjaga on arvestuse saamise kriteeriumiks. Elvior garanteerib kõigile osalejatele MessageMagic’u (http://elvior.ee/messagemagic/general) litsentsi 2009/2010 kevadsemestriks.Lisaks “põhiteemale”, milleks on TTCN-3, on plaanis kaasata täiendavaid tarkvara testimise automatiseerimist käsitlevaid loenguid erinevatelt spetsialistidelt (koormustestimine, mudelipõhine testimine, automaattestimine kui protsess, automaattestimise mõõtmine jne).Esimene, sissejuhatav loeng toimub 08. veebruaril algusega 10:00 TTÜs VI-226.Täpsem info kursuse kodulehelt: http://cs.ttu.ee/tiki-index.php?page=ITI8901TTÜ tudengid saavad kursusel osaleda vastavalt oma õppekoha tingimustele, kõigil teistel soovijatel on kursust võimalik sooritada Avatud Ülikooli kaudu (http://www.ttu.ee/au).Osalejate hulga täpsustamiseks palun potentsiaalsetel huvilistel anda mulle meili teel tagasisidet: maili@asaquality.ee, ka on samal aadressil oodatud kõik temaatilised küsimused!

Elvior